دیدگاه

 • 2 February 2019, 18:20

  دیدگاه امرالله صالح در یک دهه‌ی اخیر نسبت به طالبان معلوم بوده، نیازی برای بازکردن دوباره‌ی آن نیست؛ اما موقفی تندتر از محمد اشرف غنی و آن هم پیرامون یک جمله‌ی زلمی خلیلزاد در مورد “کلید صلح در کابل” قابل تأمل است. آیا ادعای موجودیت کلید صلح در کابل از سوی زلمی خلیلزاد نماینده¬ی حکومت ایالات متحده امریکا در امور مذاکرات صلح با طالبان، تا این حد شدت داشت که امر الله صالح را به چنین ابراز نظری وادار کند؟

 • 24 January 2019, 10:33

  در انتخابات پیشِ‌رو باور دارم در صد کثیری از کاندیداهای محترم به پاس خدماتی که در گذشته به ملت انجام داده اند و اعتماد و افتخاری که برای خویش دست و پا کرده اند، پاداش خواهند گرفت. شاید یکی شلاقی بر شانه و دیگری چوبی بر کف دست و عده‌ای هم سیلی جانانه‌ی بر صورت…

 • 22 January 2019, 10:55

  افغانستان یکی از کشورهای است که با وجود داشتن سرمایه بیش از یک تریلیون دالر معادن زیر زمینی، در بلندترین درجه آمار بیکاری و فقر قرار دارد

 • 16 January 2019, 13:52

  افغانستان یکی از کشورهای است که با وجود داشتن سرمایه بیش از یک تریلیون دالر معادن زیر زمینی، در بلندترین درجه آمار بیکاری و فقر قرار دارد

 • 14 January 2019, 15:58

  افغانستان یکی از کشورهای است که با وجود داشتن سرمایه بیش از یک تریلیون دالر معادن زیر زمینی، در بلندترین درجه آمار بیکاری و فقر قرار دارد

 • 4 August 2018, 14:05

  مسلم است که صحت یک حق پامال‌شده‌ی زنان در افغانستان است و اگر بخواهیم در مورد حقوق زنان بحث کنیم، این قصه سرِ دراز دارد؛ اما روی صحبت من با تحصیل‌کرده‌ترین قشر جامعه‌ی ما است، کسانی که مدعی ایجاد تغییرات بزرگ در عرصه کاری خود استند.

 • 7 August 2017, 14:08

  همه روزه افرادی با پیروی از عقاید شان در کشور انسان ها را سر می‌زنند، تیرباران می کنند و یا هم با انفجار، انتحار و بمباردمان جان مردان، کودکان و زنان را می گیرند.

 • 23 April 2017, 12:57

  عبدالغفار داوی که بود؟ نه باید پرسش را این طور مطرح کنیم: عبدالغفار داوی که نبود؟ رانت خوار نبود. به کسی زور نگفته بود و لشکری در پی اش نیانداخته بود تا از خشم مظلومان خود را در میان محافظانش پنهان کند. هرگز سیاست بازی نکرد و مردم را فریب نداد؛ چون همانند دیگران عوام فریب نبود.