حقوق بشر

  • 12 October 2016, 20:45

    چهارده تن در نتیجه‌ حمله بر عزاداران عاشورا در نزدیکی یک تکیه‌خانه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ کشته شدند؛ در این حادثه ۲۶ تن دیگر نیز زخمی‌ شده‌اند.