تصاویر

| 24 February 2017, 22:57

یک کودک افغان در روستای نزدیک کابل در حال نوشیدن آب

دو کودک کارگر در حال صرف غذای چاشت، اما مشکلات زندگی در افکارشان موج می زند

کودکانی که باید بی خیال از غم روزگار به درس و زندگی بچه گانه شان مشغول باشند، در جاده ها مصروف اسپند کردن و پیدا کردن پول اند

یک فرشته کوچک اما خسته از سرگردانی های روزگار سر به زمین نهاده تا لحظه آرامش به دست آورد

کودکان بی جا شدگان داخلی در یکی از مکان های تجمع آواره گان داخی در شهر کابل، بی خیال از همه چیز به دوربین کمره نگاه می کنند

هجران- کابل مانیتور

| 17 February 2017, 17:26

کاسه های سفالی ساخت افغانستان

تولید و استفاده از ظروف کلالی یا سفالی در افغانستان تاریخ کهن دارد. صنعت گران ظروف کلالی یا سفالگران افغان با مهارت دست و یک دستگاه ساده به تولید انواع ظروف سفالی می پردازند

کلالی گر نخست شکل ظروف کلالی را از  گل تازه می سازد و بعد برای این که خشک شود آن را برای مدتی در زیر آفتاب و یا به اتاقی که درجه حرارت متوسط داشته باشد می گذارند تا خشک شود.

 پس از خشک شدن ظروف توسط گیاه مخصوصی به نام (عشقاربوته) رنگ آمیزی می‌شوند و سپس برای پخته شدن رنگ ظروف را وارد کوره های مخصوص می کنند  تا پس چند ساعت این ظروف پخته و آماده استفاده می شوند.

فروشندگان ظروف سفالی می گویند که در سال های اخیر در داخل کشور از گلدان های کلالی و کوزه های آب و  دوغ بیشتر استفاده می شود، اما برخی افغان ها که از خارج میایند در برگشت برای تزیین خانه های شان و یادگاری از افغانستان ظروف کلالی با خود می برند.

یکی از ساحات استالیف کابل به دلیل این که اکثر باشندگان آن ظروف کلالی می ساختند به منطقه کلالان مشهور است، اما در حال حاضر تنها چند تن معدود از ساکنان این منطقه هنوز هم ظروف کلالی می سازند و بقیه ترک این شغل کرده اند.

کابل مانیتور

| 18 January 2017, 13:34

زنبور داری و تولید عسل در سال های اخیر در افغانستان رشد خوب داشته است

زنبور عسل در اکثر ولایات افغانستان مروج است

زنبورداران افغان می گویند به دلیل نداشتن امکانات کافی بعضی در فصل سرما زنبورهای شان تلف می شوند

اما مقامات در وزارت زراعت از حل مشکلات زنبورداران سخن می زنند

هنوز در افغانستان کارخانه های بزرگ تولید عسل وجود ندارد و بیشتر به شکل سنتی عسل جمع آوری می شود

در سال های اخیر برخی از کشورهای کمک کننده زنبورداری افغانستان را کمک کرده است مانند دفتر همکاری های فرانسه

| 14 January 2017, 09:36

بزکشی را برخی ها ورزش ملی و فرهنگی افغانستان عنوان می کنند.

نحوه انجام بازی به گونه است که عده‌ای سوار بر اسب برای جابجا کردن جسد یک بز یا گوساله تازه ذبح شده در یک دایره مشخص با هم به رقابت می‌پردازند

.سوار کاران باید جسد بز را نخست از زمین برداشته و با پیشی گرفتن از دیگر ورزشکاران بز را به دایره برساند

| 16 December 2016, 19:18

هنگام اعمار تعمیر های تازه نباید به محیط زیست آسیب برسد

حفظ درختان در هنگام اعمار ساختمان به زیبایی و نمای آن افزوده است

در افغانستان با موجودیت قانون حفظ محیط زیست، هنوز هم توجه جدی برای حفظ محیط زیست نشده است

| 9 December 2016, 16:42

یوگا ورزش که دختران به خاطر سلامتی روحی و جسمی آن را انتخاب کرده اند

این یکی از محدودیت مکان های ورزشی برای دختران در کابل است

جوان ماندن و حفظ زیبایی راز دیگر ورزش یوگا گفته می شود

| 1 November 2016, 23:27

شهروندان افغان در پاریس راه پیمایی نموده و مخالفت شان را با توافق دولت افغانستان با کشورهای اروپایی مبنی بر اخراج 80هزار پناهجوی افغان ابراز کردند.

صدها پناهجوی افغان در ماه اخیر در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی دست به راه پیمایی زدند/ هامبورک آلمان

شهروندان افغان در سویدن در اعتراض به اخراج پناهجویان یکی از بزرگترین راه پیمایی ها را  برگزار کردند

پناهجویان با وجود زندگی نه چندان خوب، اما تلاش دارند تا اجازه اقامت در کشورهای اروپایی را به دست آورند

پناهجویان افغان اکثرا به خاطر رسیدن به کشورهای اروپایی دشواری های زیادی را پشت سرگذاشته اند