واژگون‌شدن بس مسافربری در شاهراه کندهار – هرات شش قربانی گرفت

| 18 February 2017, 22:01

یک موتر مسافربری ظهر امروز در منطقه‌ی «حوض خشک» ولسوالی گرشک هلمند واژگون شد که شش کشته و بیش از ۲۰ تن زخمی به جا گذاشت.

عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفته است که سرعت بیش از حد، بی‌احتیاطی راننده و مناسب‌نبودن جاده سبب واژگونی این موتر مسافربری شده است.

به گفته‌ی وی در این رویداد، شش تن جان باختند و ۲۳ تن دیگر زخمی شدند که در بین کشته‌گان دو زن نیز شامل اند.

همچنان در بین زخمیان این رویداد، زنان و کودکان نیز شامل است.

سخنگوی والی هلمند افزوده است که زخمیان به بیمارستان ولسوالی گرشک منتقل گردیده است. وضعیت صحی چند زخمی وخیم گزارش شده است.

این موتر مسافربری که از شرکت احمد شاه ابدالی است، از کابل به سوی هرات می‌رفت.