تولید عسل در افغانستان افزایش یافته است

| 18 January 2017, 13:34

زنبور داری و تولید عسل در سال های اخیر در افغانستان رشد خوب داشته است

زنبور عسل در اکثر ولایات افغانستان مروج است

زنبورداران افغان می گویند به دلیل نداشتن امکانات کافی بعضی در فصل سرما زنبورهای شان تلف می شوند

اما مقامات در وزارت زراعت از حل مشکلات زنبورداران سخن می زنند

هنوز در افغانستان کارخانه های بزرگ تولید عسل وجود ندارد و بیشتر به شکل سنتی عسل جمع آوری می شود

در سال های اخیر برخی از کشورهای کمک کننده زنبورداری افغانستان را کمک کرده است مانند دفتر همکاری های فرانسه

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>