بزکشی ورزش گروهی و قدرتی

| 14 January 2017, 09:36

بزکشی را برخی ها ورزش ملی و فرهنگی افغانستان عنوان می کنند.

نحوه انجام بازی به گونه است که عده‌ای سوار بر اسب برای جابجا کردن جسد یک بز یا گوساله تازه ذبح شده در یک دایره مشخص با هم به رقابت می‌پردازند

.سوار کاران باید جسد بز را نخست از زمین برداشته و با پیشی گرفتن از دیگر ورزشکاران بز را به دایره برساند

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>