«استادان ما را رها کنید، کار خلافی نکرده اند»

| 12 January 2017, 14:07

دانشگاه امریکایی – افغانستان امروز با انتشار خبرنامه‌ای از طالبان خواسته است که دو استاد این دانشگاه را رها کنند.

این در حالی است که طالبان روز گذشته، ویدیویی از دو استاد ربوده‌شده‌ی این دانشگاه را نشر کردند که از حکومت خواسته اند که زندانیان این گروه را رها کنند.

در خبرنامه‌ی دانشگاه امریکایی – افغانستان آمده است که دیدن ویدیویی انتشاریافته شدیداً متأثرکننده می‌باشد.

دیوید سیدنی سرپرست این دانشگاه خطاب به طالبان گفته است: «ما از طالبان می‌خواهیم تا تیم و کیوین و تمام گروگانان دیگر را به زودترین فرصت رها کنند؛ چون کیوین و تیم، تنها برای تدریس و به منظور کمک به افغانستان آمدند و هیچ کاری خلاف ارزش‌ها و یا برای ضرر رساندن به کسی انجام نداده اند. آنها باید هرچه زودتر به خانواده، دوستان و همکاران شان برگشتانده شوند».

آقای سیدنی خطاب به دو همکارش گفته است که برای دانشگاه مهم اند و در کنار آنان می‌باشند.

دانشگاه امریکایی – افغانستان تأکید کرده است که تسلیم نمی‌شود؛ بلکه با آوردن فشار بالای تمام افراد درگیر در این رویداد، به تلاش‌شان برای رهایی دو استاد این دانشگاه ادامه می‌دهد.

کیوین کینگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی دو استاد دانشگاه امریکایی – افغانستان، در ماه اگست از سوی افرادی از سرک دارالامان ربوده شدند که لباس امنیت ملی به تن داشتند.

گروگانان در ویدیوی انتشاریافته خطاب به دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا گفته اند که در بدل رهایی زندانیان طالبان؛ آنها را از چنگ این گروه نجات دهد.