زباله‌ها و کثافات شهر کابل تهدیدی که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد (۲)

| 11 January 2017, 07:34

معروف ضیایی

بخش دوم: تبدیل تهدید به فرصت

تولید برق با استفاده از کثافات جامد شهری

درین اواخر با استفاده از پیشرفت تکنالوژی، بشر توانسته است که تهدیدات زیادی را به فرصت تبدیل کند. 

دولت افغانستان نیز با مدیریت درست می‌تواند تهدیدی را که از ناحیه وجود زباله‌های جامد شهری وجود دارد، به فرصت تبدیل کند.

این فرصت با استفاده از تکنالوژی روز، تولید برق از کثافات و زباله‌های جامد شهری و فضله انسانی می‌باشد - از یک طرف کثافات از میان رفته و از طرف دیگر برق تولید می‌شود - می‌توان با استفاده از آن هزاران خانه را تدوین و تسخین کرد. 

به اساس گزارش‌های علمی و تحقیقات تازه که توسط بخش انرژی موسسه جی-آی-زید و وزارت آب و برق افغانستان صورت گرفته است، از هر تُن کثافات و زباله‌های جامد شهری ۵۵۰ کیلووات برق در ساعت تولید می‌شود؛ یعنی در یک شبانه روز می‌توانیم با مصرف ۲۴ تُن کثافات ۵۵۰ کیلو وات برق دوام‌دار داشته باشیم.

به اساس گزارش‌های شهرداری، شهر کابل به تنهایی ظرفیت تولید ۳۵۰۰ تُن کثافات جامد شهری در روز را دارا می‌باشد که می‌توان از این ظرفیت روزانه به صورت دومدار ۸۰.۲ میگاوات برق تولید کرد. این مقدار انرژی برق، می‌تواند بخشی بزرگ نیازمندی‌های شهروندان کابل را مرفوع سازد.

اگر برنامه تولید برق از زباله‌های جامد شهری توسط دولت اجرا شود، برعلاوه‌ی پاک نگهداشتن شهر کابل، سبب می‌شود تا درآمد دولت به صورت قابل ملاحظه بالا رفته و از بسا هزینه‌های سرسام‌آور دیگر برای پاک‌کاری و تنظیف شهر کابل جلوگیری خواهد شد.

اگر در حال حاضر و با درنظرداشت افزایش ۲۵ در صدی قیمت برق، اوسط قیمت یک کیلووات برق را سه افغانی محاسبه کنیم، می‌توانیم به صورت روزانه، پنج میلیون و ۷۷۴ هزار و ۴۰۰ افغانی، به دست آورد که این رقم سالانه به خزانه دولت، به ۲۰۷ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۴۰۰ افغانی معادل ۳۰.۵ میلیون دالر امریکایی می‌رسد.

حتی اگر از پرداخت چنین مبلغ به کشورهای بیرونی جلوگیری کنیم که این کار خود سبب انباشته‌شدن سرمایه در داخل کشور و مانع خروج سرمایه به خارج می‌گردد. علاوتاً در توسعه اقتصادی کشور نقشی مهم را بازی خواهد کرد.

ادامه دارد...