توقعات از استقرار نیروهای خارجی در ولایت فراه

| 11 January 2017, 07:20

اخیراً ولایت فراه گواه حملات گسترده مخالفان مسلح دولت بوده است که این مسأله سبب شد تا به تازه‌گی ۲۰۰ تن از نیروهای ایتالیایی در چوکات مأموریت حمایت قاطع در این ولایت فراه مستقر شوند.

محمد آصف ننگ والی فراه گفت، این سربازان خارجی، مخالفان مسلح دولت را با انجام حملات هوایی سرکوب خواهند کرد و هم‌چنان به نظامیان کشور مشوره خواهند داد.

آقای ننگ افزود که با رسیدن نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو به این ولایت، نیروهای افغان در سرکوب مخالفان مسلح، دست بالا خواهند یافت.

او با آنکه مبارزه با دهشت‌افگنان را مسؤولیت نیروهای امنیتی کشور خواند؛ اما تأکید کرد که در بخش حمایت هوایی و استخباراتی، به استقرار نیروهای خارجی در فراه نیاز مبرم احساس می‌شد.

والی فراه سال آینده خورشیدی را از لحاظ تهدید‌های امنیتی سالی دشوار پیش‌بینی کرد؛ ولی افزود که نیروهای افغان برای دفاع در برابر شورشیان از آمادگی کامل برخوردار اند.

در همین حال باشنده‌گان فراه نیز امیدوار اند که با استقرار نیروهای خارجی در این ولایت، تحرکات گروه‌های دهشت‌افگن کاهش یابد.

به باور کارشناسان نظامی اشتراک نیروهای ناتو در عملیات‏های پاک‌سازی می‎تواند سبب موفقیت و مؤثریت عملیات‌ها گردد.

در حال حاضر از جمله‌ی ۱۳ هزار نیروهای جامعه جهانی در افغانستان، ۹۸۰۰ تن آنان امریکایی و بقیه نیروها از اعضای کشورهای ناتو هستند.

گزارشگر: ابراهیم «محمدی»