قاتلی در ننگرهار به اعدام محکوم شد

| 10 January 2017, 15:05

دادگاه استیناف استان ننگرهار، یک تن را که به قتل دو کودک از سوی دادگاه ابتدایی محکوم شناخته شده بود؛ به اشد مجازات محکوم کرد.

قضاوتمند عبدالولی قاضی‌زاده رییس دادگاه استیناف ننگرهار امروز گفته است: تمامی اعضای دیوان استیناف به اعدام این فرد رأی مثبت داده اند.

رییس دادگاه استیناف ننگرهار گفته است: فرد قاتل مطابق به ماده ۳۹۵ قانون جزای کشور محکوم به اعدام شده است.

بر اساس این ماده مرتکب قتل عمد - به هر صورتی که این قتل اتفاق افتاده باشد - به اعدام محکوم می‌گردد.

بر اساس خبرنامه‌ای دفتر رسانه‌های استاندار ننگرهار، فرد محکوم پنج ماه پیش دو کودک را در منطقه‌ی شمشپور شهرستان سرخ‌رود با چاقو سر بریده بود.

پولیس ننگرهار چند روز پس از این رویداد فجیع، قاتل را که خیبر نام دارد؛ گرفتار کرد.

باشندگان محل با استقبال از این فیصله‌ی دادگاه استیناف؛ ولی تأکید کرده اند که باید این قاتل اعدام شود.