انتقاد سنا از حکومت؛ جلو قطع جنگلات کنر را بگیرید!

| 8 January 2017, 17:15

در این اواخر، گزارش‌های متعددی از افزایش قطع جنگلات و قاچاق چوب چهارتراش در ولایت کنر منتشر شده است و امروز اسدآباد مرکز ولایت کنر شاهد مظاهرۀ خشونت‌آمیز در اعتراض به این مسأله بود.

حکومت هرگونه قطع جنگلات و تجارت آن را به تازگی در ولایت کنر، متوقف کرده است. شماری از بازرگانان و صنعتکاران چوب به دلیل این کار مظاهره کردند؛ اما این اعتراض مسالمت‌آمیز نبود و به خشونت کشیده شد.

مظاهره‌گان حوالی ساعت یازده قبل از ظهر در اسدآباد، موترهای باربری را چوب بار بودند، آتش زدند. این کار هم‌زمان با شلیک گلوله‌باری بود.

اعتراض‌کنندگان پولیس را متهم به آتش‌باری بالای مظاهره‌کنندگان کرده اند؛ اما مقامات پولیس و امنیتی در این راستا چیزی نگفته اند.

سناتوران افغان نیز امروز در قبال قطع جنگلات کنر و قاچاق چوب آن، انگشت انتقاد را بلند کردند.

به گفتۀ سناتوران جنگلات سرمایه‌ی ملی کشور است و باید از آنان به خوبی نگهداری صورت گیرد.

فضل هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنای کشور گفت: «مشوره‌ام این است که پنج تن از سناتوران امروز به ولایت کنر بروند و پس از تحقیقات روز سه شنبه در جلسه عمومی مجلس سنا گزارش آن را پیشکش کنند».

به باور آقای مسلم‌یار، جنگلات سرمایه افغانستان است و در قبال نگهداری آن، همه مسؤول اند.

برخی دیگر سناتوران، از بی‌توجهی حکومت محلی و مرکزی در این راستا انتقاد کردند و حفاظت از جنگلات را در گام اول، مسؤولیت حکومت خواندند.

در همین حال، شماری از اعضای حرکت مدنی ولایات شرقی با عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در قصر سپیدار دیدار کرده اند.

این فعالان مدنی از ریاست اجرایی کشور خواسته اند که جلو قطع جنگلات کنر و قاچاق چوب گرفته شود.

ریاست اجرایی کشور با نشر خبرنامه‌ای به نقل از آقای عبدالله گفته است: به هیچ کسی اجازه داده نشده است که جنگلات را قطع کنند و چوب‌های چهارتراش را قاچاق کنند.