شمار برگشت‌کننده‌گان از مرز یک میلیون و یکصدهزار تن گذشت

| 8 January 2017, 16:15

هم‌زمان با برگشت بیش از یک میلیون و یکصدهزار مهاجر و پناهجوی افغان از پاکستان، ایران و اروپا، نیازمندی‌ها برای رسیدگی به وضعیت آنان و بیجاشده‌گان داخلی نیز رو به افزایش است.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان امروز اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی، بیش از یک میلیون و یکصدهزار پناهجو و مهاجر افغان به کشور، برگشته اند.

فضل‌احمد عظیمی معین پلان و انسجام این وزارت امروز یکشنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرد: ۷۰۰ هزار تن از پاکستان، ۴۰۰ هزار تن از ایران و ۲۴ هزار و ۶۶۱ تن از کشورهای اروپایی به گونه‌ی داوطلبانه به کشور برگشته اند.

هم‌زمان با ورود این موج عظیمی از پناهجویان، بیجاشده‌گان داخلی نیز امسال به گونه‌ی بی‌سابقه افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی حکومت، در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۱۶۳ هزار و ۳۷۱ خانواده در سراسر افغانستان به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی بیجا شده اند.

رسیدگی به وضعیت برگشت‌کننده‌گان و بیجاشده‌گان داخلی، فشار سنگینی را بر حکومت وارد کرده است.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امروز اعلام کرد که به ۱۳۷ هزار و ۸۲۰ خانواده‌ی بیجاشده کمک صورت گرفته است؛ اما هنوز ۲۵ هزار ۵۵۱ خانواده در فصل سرما هیچ کمکی دریافت نکرده اند.

ویس محمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در نشست خبری گفت: سال پار، برای رسیدگی به بیجاشده‌گان داخلی ۷۰۰ میلیون دالر در کود اضطرار در نظر گرفته شده بود؛ اما این رقم امسال با آنکه به یک میلیارد افغانی افزایش یافته است؛ ولی هنوز بسنده نیست.

به گفتۀ مقامات، بر بنیاد سروی دولت افغانستان و نهادهای بین‎المللی از تمامی بیجاشده‌گان داخلی و برگشت‌کننده‌گان، ۲۱۰ هزار تن، شدیدأ به کمک‎های زمستانی نیاز دارند.

حکومت افغانستان، برای رسیدگی به نیازمندی‎های زمستانی، عودت‌کننده‌گان و بیجاشده‌گان داخلی، به ۹۹۰ میلیون دالر نیاز دارد؛ در حالی پیش از این ۱۵۰ میلیون دالر را فراخوان کمک داده است.

قرار است که تا دوهفتۀ دیگر دولت افغانستان و سازمان ملل متحد، جهت رسیدگی به وضعیت بیجاشده‌گان داخلی و برگشت‌کننده‌گان، به جامعۀ جهانی فراخوان کمک‌های بشری را بدهد.