آگاهی‌ عامه در مورد اضرار مواد مخدر از طریق مراکز آموزشی در لوگر

| 4 January 2017, 22:10

وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرد که کمپاین آگاهی‌دهی در برخی مراکز آموزشی خصوصی در ولایت لوگر راه‌اندازی شد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت، در این کمپاین در مورد اضرار مُسکرات و مواد مخدر برای ۲۵۰ تن از دانش‌آموزان اطلاع‌دهی صورت گرفت.

دادن معلومات درباره‌ی اضرار فردی، خانواده‌گی، اجتماعی و اقتصادی مُسکرات و مواد مخدر به نوجوانان هدف اساسی این کمپاین است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور تلاش دارد تا از راه ممکن، برنامه‌های آگاهی عامه را شدت بخشد؛ زیرا به باور مقامات این وزارت، اعتیاد سونامی خاموشی است که اکنون از جوانان افغان قربانی می‌گیرد.

همچنان در ختم این کمپاین که در سه مرکز آموزشی راه‌اندازی شد، ۲۰۰ کتاب معلوماتی در مورد اضرار و پیامد استفاده از مواد مخدر برای دانش‌آموزان توزیع گردید.

پیش از این وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دو تفاهمنامه را با وزارت‌های تحصیلات عالی و زراعت امضا کرده است.

بر اساس این تفاهمنامه‌ها، وزارت زراعت مسؤولیت دارد تا روش‌های جدید ترویج کشت مشروع، به منظور بالابردن فرآورده‌های کشاورزی و توانمندی کشاورزان روی دست گیرد تا از این طریق کشت کوکنار در ولایات کاهش یابد.

همچنان قرار است که وزارت تحصیلات عالی کشور، مضمونی را به هدف آگاهی از اضرار مواد مخدر در نصاب درسی دانشگاه‌ها جا دهد.

شمار قربانیان اعتیاد در کشور به بیش از ۳.۵ میلیون نفر می‌رسند و وزارت مبارزه با مواد مخدر بارها تأکید کرده است که مبارزه با این پدیده، به حرکت همگانی تمامی شهروندان نیاز دارد.