مجلس نماینده‌گان خواستار اقدام فوری حکومت برای کاهش آلوده‌گی هوای پایتخت شد

| 31 December 2016, 21:26

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان به « روزشنبه» با راه اندازی حرکت مدنی، در صحن شورای ملی گردهم آمدند، از حکومت و نهادهای مسؤول خواستند که برای رسیده‌گی به آلوده‌گی هوا در کابل اقدام فوری را روی دست گیرد.

«ما هوای پاک می‌خواهیم»، « حفاظت از محیط زیست وظیفۀ شرعی و ملی است» و « مردم کابل به هوای پاک نیاز حیاتی دارند» از شعارهای است که این نماینده‌گان در این حرکت مدنی با خود داشتند.

فوزیه کوفی یکی از نماینده‌گان معترض، ورود و سوخت تیل کم‌کیفیت، گشت موترهای مودل پایین و سوختاندن رابر و زباله‌ در حمام‌ها را از عوامل افزایش آلوده‌‌گی هوای پایتخت می‌داند.

به گفتۀ بانو کوفی، حکومت که مانع گسترش ناامنی و تروریزم که شده نمی‌تواند جلو افزایش آلوده‌‌گی هوای پایتخت را باید بگیرد.

همچنان عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی مجلس گفت که کنترول آلوده‌گی هوای پایتخت از مسؤولیت‌های جدی حکومت است که تاکنون در این کار ناکام بوده است.

به گفتۀ رییس مجلس نماینده‌گان، آلوده‌گی هوا، شهروندان کابل  را دچار بیماری‌های گونه‌گون کرده و روزانه از آنان قربانی می‌گیرد.

آقای ابراهیمی از اعتراض مدنی اعضای مجلس نماینده‌گان ابراز قدردانی کرد و افزود که حکومت باید برای بهتر شدن هوای کابل اقدام فوری را روی دست بگیرد.

به اساس آمارهای ارایه شده، بیش از سه هزار نفر سالانه به علت آلوده‌گی هوا در افغانستان جان می‌دهند.