۵۵۰ خانواده‌ی بیجاشده در فراه کمک دریافت کردند

| 20 December 2016, 17:34

این خانواده‌ها در نبردهای اخیر در ولایت فراه، از مناطق اصلی شان بیجا شده اند.

ریاست مهاجرین فراه به همکاری مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، برای ۵۵۰ خانواده‌ی بیجاشده و آسیب‌دیده‌ی جنگ‌های اخیر در این ولایت، کمک‌های نقدی توزیع کرد.

محمدیونس رسولی معاون والی فراه گفت، ارزش این کمک نقدی، به ۱۱۰ هزار دالر امریکایی می‌رسد.

معاون والی فراه افزود که هدف توزیع این کمک، بهبود زندگی خانواده‌های آسیب‌دیده و نیازمند است.

رحم‌الدین ریگی‌وال رییس امور مهاجرین و عودت‌کنندگان فراه گفت، این کمک نقدی به خانواده‌های بی‌بضاعت عودت‌کننده و بیجاشده‌ی داخلی توزیع گردید.

آقای ریگی‌وال همچنان وعده سپرد، برای بیش از صد خانواده‌ای که علاقمند کار اند، ابزار کار و گوسفند رایگان توزیع خواهد شد.

ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان فراه، افزون بر کمک‌های نقدی، برای ۱۷۷ خانواده آسیب‌دیده‌ی جنگ مواد غیرغذایی شامل کمپل، وسایل آشپزخانه و سایر لوازم اولیه‌ی مورد نیاز نیز توزیع کرد.

کسانی که این کمک‌ها را دریافت کرده اند؛ از این که در هوای سرد و شرایط سخت زندگی، از سوی حکومت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین مورد توجه قرار گرفته؛ خرسند اند.

به باور آنان، هرچند کمک‌های امروزی تا اندازه‌ای می‌تواند نیازهای کنونی شان را تکاپو کند؛ اما خواهان کمک‌های بیشتر در آینده اند.

ناامنی و نبردهای سنگین اخیر در فراه، بیش از ۱۰۰۰ خانواده را در این ولایت بیجا ساخته است و تا کنون حدود نیمی از این خانواده‌ها کمک دریافت کرده اند؛ ولی متباقی با وضعیت پرمشقت شب و روز شان را سپری می‌کنند.

ابراهیم "محمدی"