شفافیت و استقلالیت؛ برنامه‌ی رییس جدید کریکت بورد

| 17 December 2016, 19:42

شکرالله عاطف مشعل، امروز در مراسم رسمی به حیث رییس جدید کریکت بورد کشور معرفی شد. پیش از او، نسیم‌الله دانش عهده‌دار این سمت بود.

آقای مشعل در مراسم امروز گفت، در کریکت بورد کمیته‌ای قوی گزینش برای انتخاب بازیکنان ایجاد خواهد کرد.

همچنان او استقلال کریکت بورد و جلو نفوذ حلقات سیاسی به کریکت بورد را از برنامه‌های مهم دیگر خود خواند و افزود: « شفافیت در بخش مالی و همچنان مشوره‌گیری از پیش‌کسوتان کریکت در بخش‌های مهم نیز جزی برنامه‌های من خواهد بود».

اکلیل احمد حکیمی عضو کریکت بورد و وزیر مالیه‌ی کشور که در مراسم معرفی عاطف مشعل به نمایندگی از اعضای کریکت بورد صحبت ‌کرد.

او گفت، عاطف مشعل از طریق یک پروسه‌ی شفاف، از میان سه نامزد به این سمت، به حیث رییس عمومی کریکت بورد انتخاب شده است.

به گفته‌ی آقای حکیمی، بر اساس تصمیم تازه‌ای اعضای کریکت بورد، پس از این رییس عمومی این بورد برای سه سال انتخاب می‌شوند.

رییس جدید کریکت در حالی معرفی می‌شود که پس از انتقاد برخی بازیکنان تیم ملی از برخورد و شیوه‌ی کاری رهبری کریکت بورد، واکنش گسترده‌ی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.