افراط گرایی دینی تهدید تازه‌‌ی در برابر اسلام

| 10 December 2016, 23:06

شماری از پژوهشگران دینی امروز شنبه در نشستی زیر نام «آسیب‌شناسی افراط گرایی در افغانستان و جهان امروزی» که در کابل برگزار شده بود می‌گویند، افراط گرایی اسلامی با خشونت، دهشت افگنی، انتحار، و تروریزم همرا شده است و اگر مهار نشود تهدید تازه‌یی برای تمدن اسلام و جهان خواهد بود.

سید عبدالوهاب رحمانی، یکی از این پژوهشگران در این نشست می‌گوید، افراط گرایی یکی از پدیده های مشکل آفرین در جوامع بشری است که پی‌آمدهای آن تاثیر منفی در اجتماع می‌گذارد.

به گفتۀ آقای رحمانی، اگر برای مهار افراط گرایی گام های عملی برداشته نشود، این پدیده تمدن اسلام و جهان را با تهدید تازۀ روبرو می‌سازد.

این پژوهشگر دینی به این باور است که افراط گرایی در چوکات تندروی اسلامی تبارز یافته و با دهشت افگنی، انتحار و تروریزم سازمان یافته، خلط شده است.

عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نماینده‌گان و پژوهشگر دینی نیز در این نشست می‌گوید اسلام گرایان افراطی از گروه سلفی‌ها آب می‌خورند و به باور این گروه یک اسلام گرا باید نخست سلفی باشند.

به گفتۀ آقای منصور از این اسلام‌گراها بیشتر کشور‌های عربستان، پاکستان و ایران برای تأمین اهداف سیاسی شان استفاده ابزاری و پتشیبانی می‌کنند