استفاده از منابع دولتی؛ اخطاریه کمیسیون شکایات به دو تیم حاکم

| 1 August 2019, 18:30

با گذشت چهار روز از پیکارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، تکت‌های انتخاباتی رییس جمهور و رییس اجرایی متخلف شناخته شدند.

داکتر محمدقاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه (۱۰ اسد) به خبرنگاران گفت که دو تیم حاکم، به شکل‌های گوناگون از منابع و امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی شان استفاده کرده اند.

به گفته‌ی داکتر الیاسی، استفاده از امکانات دولتی، تجهیزات، وسایل نقلیه دولتی و حضور برخی از کارمندان بلندپایه دولتی در گردهمایی‌های انتخاباتی غنی و عبدالله، از موارد تخلف تیم‌های «دولت ساز» و «ثبات و هم‌گرایی» است.

منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار داد که هیچ نامزدی حق استفاده از القاب و عناوین صدراعظم، معاون سوم و ... را از رهگذر قانون اساسی ندارند.

به گفته‌ی وی، اعضای رهبری این کمیسیون با اتفاق آرا تصمیم گرفتند که به این دو تیم انتخاباتی حاکم، اخطاریه جدی صادر کنند تا کارشیوه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و سایر مقرره‌ها را هنگام پیکارهای انتخاباتی در نظر بگیرند.

داکتر الیاسی تاکید کرد که اگر نامزدان از اخطاریه‌های کمیسیون سرپیچی کنند، ابزارهای دیگری روی میز کمیسیون قرار دارد. جریمه‌ی نقدی و محرومیت از بخشی از زمان پیکارها از ابزارهای اصلاحی دیگر کمیسیون است.

هنوز دو تیم حاکم که متخلف شناخته شده؛ به این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی واکنش نشان نداده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>