معامله امریکا روی خاک افغانستان را نمی‌پذیریم؛ واکنش کرزی

| 1 August 2019, 18:15

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور با اعلام حمایت از تلاش‌های امریکا در راستای گفتگوهای صلح افغانستان؛ اما گفت که این صلح باید افغانی‌محور باشد.

او گفت که به زودی تفاهم‌نامه‌های جداگانه را واشنگتن با کابل و گروه طالبان امضا می‌کند؛ اما با تجارب گذشته باید دولت‌مردان کشور با هوشیاری در این راه گام نهند.

از دید وی، پروسه‌ی صلح تا اکنون به دست افغان‌ها نیست و تلاش‌ها جریان دارد که اختیار آن به دست امریکا و پاکستان باقی بماند.

آقای کرزی تاکید کرد: «در اختیارگذاشتن این پروسه به دست امریکا و پاکستان به معنای ضرر منفعت ما است و به معنای نیامدن صلح به افغانستان است».

به باور رییس جمهور پیشین، امریکا می‌خواهد که مصالحه با طالبان پایان جنگ نیست؛ بلکه از سوی دیگر داعش به فعالیت خود ادامه می‌دهد و واشنگتن از این طریق می‌خواهد که بازیگران جنگ را تغییر دهد.

آقای کرزی گفت که برای افغانی‌شدن پروسه که منجر به صلح دایمی و تضمین امنیت پایدار در کشور شود، لازم است که چین و روسیه دوشادوش امریکا باشد.

او تاکید کرد: «خواست ما از این دو کشور بزرگ که همسایه ما است و ناامنی ما روی آنها اثرگذار است، بیایند همراه ما شوند و با خروج امریکا صلح افغانستان را ضمانت کنند».

به گفته‌ی وی، شریک‌ساختن ایران و هند نیز در این پروسه سبب ایجاد ضمانت صلح کشور خواهد شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>