بیش از ۱۳۰۰ عملیات و بازداشت ۱۵۴۵ متهمِ قاچاق مواد مخدر

| 31 July 2019, 14:19

وزارت داخله‌ی کشور می‌گوید که در پنج ماه گذشته پولیس مبارزه با مواد مخدر ۱۳۰۳ عملیات را در نقاط مختلف راه‌اندازی کرده که در نتیجه ۱۵۴۵ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند.

محمدهاشم اورتاق، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در میان بازداشت‌شده‌گان ۴۲ خانم و پنج شهروند خارجی نیز شامل اند.

به گفته‌ی وی، دو قاچاق‌بر بزرگ نیز در بین کسانی هستند که بازداشت شده اند.

آمار وزارت داخله نشان می‌دهد که پولیس در پنج ماه گذشته ۳۵۶ تن مواد مخدر، ۱۵۸ میل اسلحه، ۱۹۷ واسطه نقلیه و۵۱۱ تلفن همراه را نیز از نزد قاچاق‌بران و تسهیل‌کننده‌گان قاچاق مواد مخدر به دست آورده اند.

آقای اورتاق گفت که پولیس توانسته است که ۵۹ دستگاه تولید مت‌امفتامین و پنج انبار مواد مخدر را نیز از بین ببرد.

به گفته‌ی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، بیشتر تمرکز پولیس کابل بوده است که ۴۴۶ عملیات را در بر می‌گیرد و ۵۴۶ تن دستگیر شده اند.

او تخمین می‌کند که پولیس در ۱۳۰۳ عملیات در نقاط مختلف کشور به ارزش ۵۳ میلیون دالر به قاچاق‌بران مواد مخدر ضربه‌ی اقتصادی وارد کرده است.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت که در سراسر کشور نزدیک به هشت‌هزار معتاد خیابانی وجود دارند که از این میان بیش از دوهزار و ۲۰۰ تن آنان از سطح شهر کابل به مراکز درمانی منتقل شده اند.

او شمار معتادین خیابانی در سطح کشور را ۷۷۶۹ تن عنوان کرد وگفت که از این شمار ۲۲۲۰ تن در جریان ۵ ماه اخیر در کابل جمع آوری و به مراکز درمانی انتقال داده شده اند.

 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>