آغاز پیکارهای انتخاباتی تا سه روز دیگر

| 25 July 2019, 15:20

قرار است پیکارهای انتخاباتی یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده به تاریخ ششم اسد آغاز شود و برای ۶۰ روز ادامه یابد.

زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه گفت که این کمیسیون آماده‌گی دارد تا شکایت‌های مربوط به تخطی‌ها و تخلف‌های دوره پیکارهای انتخاباتی را دریافت و بررسی کند.

خانم شینواری تاکید کرد: « از تمام کاندیدان و هواداران شان درخواست می‌گردد که با در نظرداشت قوانین نافذه کشور به مبارزات انتخاباتی خود بپردازند و در صورتی که شکایت در این کمیسیون ثبت گردد، این کمیسیون مطابق قانون و با جدیت تمام به آن رسیدگی خواهد کرد».

اصول رفتاری نامزدان در پیکارهای انتخاباتی

قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که برای دوره‌ی پیکارهای انتخاباتی، مطابق قانون اصول رفتاری مشخص شده است.

به گفته‌ی وی، احترام به تمام قوانین و مقررات، اصل صداقت، حرمت شخصیت‌ها، آزادی‌های سیاسی در حدود قانون، اصل بی‌طرفی، دسترسی برابر به رسانه‌ها، اطلاعات و امکانات مالی و ملی تبلیغاتی از اصول عمده استند.

همچنان، اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، رعایت زمان تبلیغات ، آزادی رسانه‌ها در جلسات تبلیغات، ارایه گزارش کامل مالی از گردش مالی احزاب و کاندیدان و رعایت زمان کمپاین انتخاباتی از دیگر اصول رفتاری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌ی پیکارهای انتخاباتی است.

بر اساس اصول رفتاری، تبلیغات جمعی در معابر عمومی، تخریب تبلیغات دیگران، مزاحمت و برهم‌زدن جلسات دیگران، ایجاد ترس، تحریک رای‌دهنده‌گان به اعمال غیرقانونی، تبلیغات در مکان‌های عمومی، دریافت کمک‌های خارجی، اخد کمک و هدایای داخلی بدون اطلاع کمیسیون شکایات انتخابات، سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی، از ممنوعیت‌های وضع‌شده بر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حضور ۱۸ نامزد در ششم میزان سال روان خورشیدی برگزار شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>