حرکت نمادین وکلای معترض بر نتایج انتخابات پارلمانی

| 21 July 2019, 11:17

شماری از زنانی که بر نتایج انتخابات پارلمانی اعتراض دارند، در یک حرکت نمادین خود شان را در بند انداختند.

پارلمان جدید سه ماه پیش به کار آغاز کرد؛ اما شماری از نامزدان، از اعتراض دست نکشیده اند. آن‌ها روز شنبه به گونه اعتراض خود شان را در بند انداخته و خواهان رسیده‌گی به شکایات شان شدند.

این نامزدان معترض انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ که به گفته خودشان حق شان در انتخابات پارلمانی تلف شده است؛ از چند ماه به این سو در اعتصاب و اعتراض به سرمی برند؛ اما تا کنون به اعتراض آنان از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات رسیدگی نشده است.

زنان معترض می‌گویند که آن‌ها طبق نتایج اولیه به مجلس راه یافته بودند، اما معاملات پولی و فساد اخلاقی موجب شد تا در دور نهایی به جای آن‌ها، افراد دیگر وارد پارلمان شوند. این خانم‌های معترض هشدار می‌دهند در صورتی که به خواست های آنان توجه نشود، خود شان را آتش می‌زنند.

کابل - احمدذکی سروری

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>