وابسته‌گی صلح و فساد از دید رییس جمهور

| 10 July 2019, 18:55

محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان صلح پایدار را وابسته به مبارزه با فساد می‌داند.

آقای غنی که در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با فساد اداری در افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که مبارزه با فساد تنها کار یک شخص و دولت نیست.

به گفتۀ وی، برای محو این پدیده به هماهنگی نیاز است و تاکید کرد که دولت جایداد شخصی نیست تا قابل تقسیم باشد.

او افزود: « اگر صلح پایدار می‌خواهید و صلحی می‌خواهید که عاری از شکسته‌گی باشد، پس باید اراده‌ای واضح در برابر مبارزه با فساد موجود باشد».

او از غصب صدها جریب زمین در سال‌های گذشته یاد کرد که سبب از بین رفتن اعتماد ملی و بین‌المللی بر افغانستان شده بود.

پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا گفت که فساد اداری باید کاهش یابد و مبارزه با این پدیده در ختم جنگ و تامین صلح پایدار در افغانستان بسیار مهم است.

حکومت افغانستان پیش از این مبارزه با فساد، اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، تکمیل ۴۰۰ قانون و مقرره، محوریت افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی و دستیابی به موقعیت افغانستان در ترانزیت و تجارت را بخشی از دستاوردهای خود خوانده است.

اما بر اساس گزارش ۲۰۱۸ سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان در آسیا پس از کوریای شمالی، فاسدترین دولت این قاره گفته شده است.

 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>