غنی: در برگزاری انتخابات هیچ شکی وجود ندارد

| 9 July 2019, 19:26

رییس جمهور غنی، امروز در نشست کابینه با تاکید بر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، به اداره‌های ملکی گفت که در این راستا همکاری کنند.

آقای غنی با اشاره به بودجه انتخابات که حدود ۱۵۰ میلیون دالر است، گفت که هرگاه مشکل مالی در این بخش به وجود بیاید، حل آن از اولویت‌های وزارت مالیه است.

او گفت: «در قسمت انتخابات هیچ شکی وجود ندارد، این وظیفه ملی ماست، وجیبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست، بنابر این هدایت واضح و خواهش من از تمام همکاران این است که هر نوع کمکی را ضرور باشد، برای اجرای انتخابات شفاف و همه شمول و در زمان تعیین‌شده انجام بدهیم».

اما رییس جمهور خطاب به اعضای کابینه تاکید کرد که با توجه به آغاز پیکارهای انتخاباتی، آنان نباید در این روند دخیل شوند و یا خدمات شان را بر اساس انتخابات عرضه شود.

رییس جمهور گفت: «به حیث فرد به هر کسی رای می‌دهید، مطلق آزاد هستید؛ اما به حیث کارکنان عالی‌رتبه دولتی، در انتخابات نه مداخله کرده می‌توانید و نه انتخابات باید شما از راه خدمات تان بدهید».

این در حالی است که سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور، حکومت را به استفاده سو از منابع دولتی کرده و گفته است که سفرهای سران حکومت، رویکرد انتخاباتی دارد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>