میوندی: اگر تاثیرات تغییر اقلیم مدیریت نشود، کشور به بحران می‌رود

| 9 July 2019, 19:02

اداره ملی حفاظت محیط زیست، با استناد به گزارش‌های بین‌المللی می‌گوید که یخچال‌های هندوکش رو به آب‌شدن است.

شاه زمان میوندی، رییس این اداره می‌گوید که افزایش دو درجه‌یی گرما تا سال ۲۱۰۰ میلادی سبب خواهد شد که ۵۰ در صد یخچال‌های افغانستان در کوه‌های هندوکش آب شود.

او گفت: «اگر مدیریت درست صورت نگیرد؛ ذوب شدن یخچال‌ها کشور را به بحران سوق خواهد داد».

این در حالی است که افغانستان سال گذشته خشک‌سالی نسبتاً شدید را تجربه کرد. بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ۲۲ ولایت از این خشک‌سالی متضرر شد.

پروژه‌ی صندوق سبز اقلیم به افغانستان

افغانستان پروژه‌ای ابتدایی مبارزه با تغییر اقلیم رابه ارزش ۳۰۰هزار دالر امریکایی از صندوق سبز اقلیم به دست آورد.

هدف این پروژه، تقویت اداره ملی حفاظت محیط زیست از طریق برنامه آماده‌سازی صندوق سبز اقلیم است.

آقای میوندی، صندوق اقلیم سبز را از مهم‌ترین ساختارهای مالی جهانی تغییر اقلیم خواند.

آقای میوندی گفت: «هم اکنون افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر نیاز دارد تا به ساختارهاهی مالی جهانی تغییراقلیم دسترسی یابد و تغییر اقلیم را از یک چالش بسیار جدی به یک فرصت مبدل سازد.».

راجندرا آریل، نماینده اداره‌ی خوراکه و کشاورزی ملل متحد در افغانستان گفت که تطبیق این برنامه در افغانستان یک نیاز جدی بود.

به گفته‌ی وی، این پروژه افغانستان را یاری می‌رساند تا گام‌های نخستین را در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم انجام بدهد.

آقای آریل تاکید کرد که با تکمیل این برنامه، فرصت برای پروژه‌های بزرگ‌تر از طریق صندوق اقلیم سبز فراهم خواهد شد.

او گفت: «افغانستان از چندین سال بدین‌سو با مشکلات ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. این پروژه ابتدایی برای آمادگی‌های بهتر برای دریافت پروژه‌های کلان از صندوق سبز اقلیم و دیگر ساختار‌های مالی جهانی که در بخش تغییر اقلیم سرمایه گذاری می‌کنند، است».

افغانستان به رغم این که از جمله ده کشور آسیب‌پذیر جهان از رهگذر محیط زیستی است.

اما به گفته‌ی مقام‌های اداره‌ی حفاظت محیط زیست، اگر افغانستان بتواند ظرفیت تطبیق پروژه‌ها افزایش دهد، می‌تواند به پروژه‌های کلان ۱۷.۴ میلیارد دالری ساختارهای مالی جهانی برای تغییر دسترسی یابد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>