غنی با عبدالله در مورد تحریم جرگه‌ی مشورتی صحبت می‌کند

| 15 April 2019, 15:15

پس از تحریم جرگه‌ی مشورتی صلح توسط تیم ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، ارگ می‌گوید که در مورد این مسأله رییس جمهور غنی با عبدالله گفتگو خواهد کرد.

هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ در صفحه‌ی توییترش می‌گوید که تیم ثبات و هم‌گرایی تا اکنون نگرانی و شکایت شان را در مورد جرگه‌ی مشورتی با ریاست جمهوری در میان نگذاشته بود.

آقای چخانسوری در ادامه می‌نگارد: «قرار است رییس جمهور غنی در دیدارش با داکتر عبدالله عبدالله، شکایت و نگرانی تیم مذکور را استماع نماید و تصامیم مناسب در زمینه اتخاذ گردد».

تکت انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای حضور در جرگه‌ی مشورتی صلح را تحریم کرد.

به باور این تیم، جرگه‌ی مشورتی صلح نمی‌تواند در حل مشکلات کنونی افغانستان، ممد باشد. 

همچنان این تکت انتخاباتی گفته است که تا اکنون چه در سطح شخصیت‌ها و اعضا در این تیم، تا اکنون در مورد جرگه‌ی مشورتی صلح طرف مشوره نبوده اند.

جرگه‌ی مشورتی صلح، قرار است که در نهم ماه ثور برگزار شود و خطوط سرخ و اعضای هیأت مذاکرات را با طالبان، مشخص کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>