بخش دیجیتال خدمات پُستی افتتاح شد

| 11 April 2019, 17:49

وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی روز پنجشنبه بخش نخست پروژه دیجیتال خدمات پُستی را در کابل افتتاح کرد.

شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و فناوری گفت که این وزارت تلاش دارد تا خدمات عامه را بیشتر ساده و دیجیتال سازد.

به گفته‌ی وی، بخش نخست خدمات پستی دیجیتال در پسته‌خانه مرکزی افتتاح شده و روند پسته‌رسانی را سریع خواهد ساخت.

او افزود: «در سال های گذشته به پُست توجه جدی نشده بود؛ اما اکنون شاهدید که سیستم به چه اندازه ساده شده و هر کسی می‌تواند با اندک‌ترین زمان کار خود را انجام دهد».

بر اساس راهبرد وزارت مخابرات و فناوری، دیجیتال‌سازی خدمات پُستی در سال ۱۳۹۷ طراحی شد و تطبیق این طرح ادامه می‌یابد.

قرار است که ۱۶ پُسته‌خانه با معیارهای جهانی و مجهز با اینترنت در کابل فعال شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>