دانشگاه فاریاب تا یک ماه دیگر به اینترنت وصل می‌شود

| 11 April 2019, 16:00

استادان دانشگاه فاریاب در دیدار با رییس جمهور می‌گویند که نیاز است تا مواد درسی این دانشگاه تجدید و بورس‌های تحصیلی به استادان و دانشجویان فاریاب فراهم گردد.

همچنان، ساخت آپارتمان‌های رهایشی، لیسه مسلکی، وصل دانشگاه‌ها به اینترنت، از دیگر خواست‌های استادان و دانشجویان فاریاب است.

رییس جمهور غنی، روز پنجشنبه در سفرش به فاریاب، به استادان دانشگاه و دانشجویان این ولایت وعده داده است که اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (آترا) تا یک ماه دیگر دانشگاه فاریاب را به اینترنت وصل خواهد کرد.

بر بنیاد اعلامیه‌ای ارگ، رییس جمهور می‌گوید: «وزارت شهرسازی در حصه‌ی اعمار منازل رهایشی برای استادان کار کند و روی برنامه‌ی بزرگ تهیه مسکن برای تمام استادان کار می‌کنیم تا این مشکل به گونۀ اساسی حل گردد».

آقای غنی از مسوولان و استادان دانشگاه فاریاب می‌خواهد که برای افزودن یک دانشکده‌ی دام‌داری و یا فناوری، طرح‌های شان را با حکومت شریک کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>