پانزده قاچاق‌بر مواد مخدر به زندان محکوم شدند

| 9 April 2019, 15:03

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گوید که دادگاه‌های ابتدایی و استیناف این مرکز، پانزده تن را از پنج تا ۳۰ سال به زندان محکوم کرده اند.

به گفته‌ی این مرکز، جریان دادگاهی‌شدن این افراد هفته‌ی گذشته علنی بوده است.

این مرکز در خبرنامه‌ای می‌گوید: «این افراد توسط نهادهای کشفی و امنیتی، در ارتباط به قاچاق ۸۱ کیلوگرام هیرویین، ۱۵کیلوگرام مورفین، بیش از۴۷ کیلوگرام تریاک، ۲۵ کیلوگرام چرس، ۶۰۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۲۲ لیتر مواد کیمیاوی مایع و بیش از سه کیلوگرام شیشه از نقاط مختلف کشور بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی با پرونده‌های نسبتی شان به این مرکز ارسال شده بودند».

بر بنیاد معلومات این مرکز، نهادهای کشفی و امنیتی کشور، در جریان هفته‌ی گذشته ۲۹ تن را به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت و با پرونده‌های شان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر فرستاده اند.

چهار تن این افراد هنگام انتقال هیرویین از کابل به هند که در شکم و بکس‌های شان جاسازی کرده بودند، از فرودگاه کابل گرفتار شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>