رییس اجرایی بر جداسازی انتخابات و صلح تأکید کرد

| 1 April 2019, 17:29

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور که در نخستین جلسه‌ی ۱۳۹۸ شورای وزیران صحبت می‌کرد، انتخابات و صلح را دو روند جدا از هم توصیف کرد.

او گفت که شهروندان خود در تعیین سرنوشت آینده و وضع خطوط اساسی در گفتگوهای صلح تصمیم می‌گیرند و نباید انتخابات و صلح را با هم گره زد.

آقای عبدالله گفت: «اگر صلح و انتخابات را بسیار با هم گره بزنیم، شاید نتوانیم به هر دو هدف تعیین‌شده برسیم. بنابراین، بسیار مهم است که روی هر دو در جایش تمرکز صورت گیرد و از ضیاع وقت جلوگیری شود».

رییس اجرایی بر برگزاری انتخابات همکاری نهادهای دولتی با کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید کرد تا انتخابات آزاد و عادلانه برگزار و میدان پیکار برای همه نامزدان هموار گردد.

او گفت: «در این راستا روی طرزالعملی کار داریم تا عادلانه بودن انتخابات را تضمین کند و هم زمینۀ استفاده از امکانات دولتی گرفته شود».

این پافشاری‌ها در حالی است که هنوز هیچ دورنمایی از گفتگوهای صلح روشن نشده است. از سوی دیگر روند انتخابات ریاست جمهوری نیز به تکرار به تأخیر افتاده است. 

 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>