تأکید دانش بر پاسداری آزادی بیان در روند مصالحه

| 18 March 2019, 14:52

محمدسرور دانش، معاون دوم رییس جمهور از طرف‌های دخیل در گفتگوهای صلح خواست که در این روند از آزادی بیان پاسداری کنند.

آقای دانش که در مراسم ۲۷ حوت «روز ملی خبرنگار» صحبت می‌کرد؛ گفت که آزادی بیان حامل ارزش‌های مهم برای جامعه است و با هر قیمتی باید از آن پاسداری گردد.

او افزود: «هرگاه آزادی بیان وجود نداشته باشد، جای آن را زورگویی و انواع خشونت به شمول جنگ خواهد گرفت. بدین جهت همه جوانب مذاکره صلح باید این تضمین را به مردم افغانستان بدهند که از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد همچنان صیانت و حمایت خواهد شد».

به گفته‌ی وی، بدون شک صلح موضوعی حیاتی و ملی بوده و خواست تمام مردم افغانستان است؛ اما آزادی بیان بیشتر اهمیت دارد.

آقای دانش گفت که پاسداری از آزادی بیان، فقط در سایه‌ی نظم سیاسی و حقوقی موجود در قانون اساسی ممکن است.

او تأکید کرد: «بنا بر این حکومت و مردم افغانستان طرفدار آن صلحی هستند که در چارچوب نظم موجود قانون اساسی شکل بگیرد؛ زیرا در سایه این نظم سیاسی و حقوقی است که ما می توانیم از دستاوردهای ۱۸ ساله و در رأس آنها آزادی بیان حفاظت کنیم».

این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که نگرانی‌ها در خصوص گفتگوهای نماینده‌گان امریکا و طالبان در سطوح مختلف وجود دارد. 

در کنار چهره‌های سیاسی و نهادهای مدنی، رسانه‌ها و خبرنگاران آزادی بیان را «خط قرمز» شان عنوان کرده اند.

به تازه‌گی یک خبرنگار به کمک ملل متحد، کارزاری را در شبکه‌های اجتماعی زیر «آزادی بیان خط قرمز من است» راه‌اندازی کرده است. هدف از این کارزار، پاسداری از آزادی بیان و مصوونیت خبرنگاران بیان شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>