تهدید سیلاب‌های موسومی؛ بیش از ۱.۳ میلیون تن در خطر اند

| 14 March 2019, 11:05

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، می‌گوید که سیلاب‌های موسومی در فصل بهار، افزون‌بر تهدید جانی بیش از ۱.۳ میلیون نفر در ۱۸۴ ولسوالی، نزدیک به ۳۵هزار منزل مسکونی را نیز در معرض آسیب قرار خواهد داد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت، نجیب‌آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که بر اساس آسیب‌شناسی سیلاب‌ها، ۱۸۴ ولسوالی در ۳۴ ولایت با تهدید جدی مواجه اند.

به گفته‌ی آقای فهیم، سیلاب‌ها ۲۸هزار و ۸۱۴ منزل مسکونی را به صورت جدی و سه‌هزار و ۷۸۱ منزل مسکونی دیگر را در این مناطق به صورت نسبی تهدید می‌کند. 

او می‌گوید: «در ۳۴ ولایت کشور به تعداد یک میلیون و ۳۳۵هزار و ۵۲۳ نفر در ۱۸۴ ولسوالی ... در معرض سیلاب قرار دارند».

آقای فهیم می‌گوید که ولایت‌های سرپل، بامیان، بدخشان، فاریاب، بغلان، نیمروز، جوزجان، نورستان، بادغیس، پکتیکا، تخار، زابل، ننگرهار، فراه، دایکندی، غزنی، غور، هلمند و هرات دارای بیشترین آسیب پذیری در برابر سیلاب‌ها استند.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌افزاید: «ولایت‌های پنجشیر، بدخشان، بامیان، پروان، نورستان و بغلان بیشترین آسیب پذیری را در برابر لغزش زمین دارا هستند و ولایت‌های پروان، بغلان، پنجشیر، بدخشان و بامیان بیشترین آسیب پذیری را در مقابل برف کوچ دارند».

تلفات جانی و خسارات مالی

گزارش این وزارت نشان می‌دهد که در جریان دو هفته‌ی گذشته، ۱۹ ولایت کشور شاهد جاری‌شدن سیلاب‌های مدهش بوده است.

این سیلاب‌ها، جان ۶۳ تن را گرفته و ۱۸۳ تن را نیز زخمی کرده است. همچنان در نتیجه‌ی این سیلاب‌ها هفت‌هزار و ۷۱۹ منزل مسکونی را ویران و ۱۲هزار و ۲۶۹ منزل مسکونی را نیز به صورت قسمی تخریب کرده است.

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی می‌گوید که نزدیک به ۱۵۰ میلیون افغانی پول نقد و مواد خوراکی و البسه برای بیش از ۲۲هزار خانواده در این ولایت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای سیلاب‌زده‌گان وجود دارد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>