صلح یا انتخابات؛ کدام یکی اولویت دارد؟

| 13 March 2019, 16:45

تشدید تلاش‌ها برای قانع‌ساختن طالبان برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان و شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اذهان عمومی را در اولویت صلح و انتخابات، مشغول کرده است. 

بر اساس یک نظرسنجی آریانا نیوز و نی که سه هفته پیش نشر شد، بیش از ۹۰ در صدِ ۵۳۷۹ فرد شامل در این نظرپرسی، رسیدن به توافق صلح را نسبت به انتخابات اولویت داده اند.

اما بلندپایه‌گان حکومتی، انتخابات و صلح را مجزا از هم‌دیگر دانسته؛ بر برگزاری انتخابات به موقع تأکید دارند؛ هرچند که صلح را اولویت شهروندان خوانده اند.

سرور دانش، معاون دوم غنی روز چهارشنبه (۲۲ حوت)، اولویت‌دادن به صلح و کنارگذاشتن انتخابات را «تخیلات زودگذر» خواند.

او گفت که صلح نباید سبب توقف دولت‌داری شود و کسانی که شعار اولویت‌دهی به صلح و صرف نظر از انتخابات را سر می‌دهند، دارای تفکر سطحی و این امر به منافع مقطعی برخی سیاست‌گران است.

آقای دانش تأکید کرد: «اگر انتخابات به بهانه صلح کنار گذاشته شود، روند دولت‌داری در افغانستان متوقف خواهد شد و در این صورت نباید هیچ گونه ثبات و صلح پایدار را انتظار کشید».

به گفته‌ی وی، رهبری حکومت با تمام توان تلاش می‌کند که انتخابات را در زمان معین آن برگزار کند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز گفت که اولویت‌دادن به صلح، به مفهوم توقف و با پرسش‌ مواجه کردن پروسه‌ی انتخابات نیست.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>