سلسله مسابقات ۵۰ اوره میان افغانستان و آیرلند مساویانه پایان یافت

| 10 March 2019, 20:33

سلسله ۵ مسابقه‌ی یک روزه میان افغانستان و آیرلند در میدان راجیوگاندی شهر دهرادون هندوستان مساویانه به پایان رسید.

آخرین بازی این سلسله مسابقات به روز شنبه (دهم مارچ) برگزار شد و آیرلند توانست با تفاوت پنج بازیکن افغانستان را شکت دهد.

افغانستان در این مسابقه نخست توپزنی کرد و با از دست دادن شش بازیکن هدف ۱۱۷ دوش را برای تیم ملی کرکت آیرلند تعین کرد.

آیرلند در اور ۴۸م با از دست دادن پنج بازیکن‌اش خود را به هدف تعین شده رساند و برنده این مسابقه شناخته شد.

در این سلسله مسابقات افغانستان دو و آیرلند یک بازی را برده بود و یک بازی دیگر به دلیل بارندگی بی‌نتیجه اعلام شد.

افغانستان قبل از مسابقات ۵۰ اوره، در سلسله سه مسابقه بیست اوره آیرلند را به زانو درآورد و قهرمانی را بنام خود رقم زد.

هردو تیم برای انجام مسابقه تیست در پانزدهم ماه مارچ بار دیگر به مصاف هم می‌روند.

این مسابقه نیز در میدان راجیوگاندی شهر دهرادون هندوستان برگزار خواهد شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>