فرار دختران از منزل در دایکندی رو به افزایش است

| 9 March 2019, 11:53

کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت دایکندی می‌گوید که آمار فرار دختران از منزل در این ولایت رو به افزایش است.

محمدحسین حیدری، سرپرست این کمیسیون به کابل مانتیور می‌گوید که دلیل افزایش فرار دختران از منزل، فقر، مصارف گزاف عروسی، جهیزیه‌ی بلند، خشونت‌های خانواده‌گی و ازدواج‌های زیر سن است.

آقای حیدری، می‌افزاید: «قضایای فرار از منزل از صد مورد در سال بیشتر است؛ اما اکثر این قضایا ثبت نمی‌شود و با میانجی‌گری متنفذین حل می‌شود؛ اما قضایایی ثبت می‌شود که منجر به طلاق و یا مشکلات حقوقی شود".

به گفته‌ی آقای حیدری، آمار فرار دختران از منزل بیشتر از رقمی است که در نهادهای حقوقی و اداره‌های حکومتی ثبت می‌شوند.

ذکیه رضایی، رییس امور زنان دایکندی به کابل مانیتور می‌گوید که تازه‌گی‌ها، فرار دختران از منزل که هدف آن ازدواج بوده، به یک امر معمول در این ولایت تبدیل شده است.

خانم رضایی می‌افزاید: «در طول امسال ما تنها ۱۵ موردی از این قضایا را ثبت کردیم که منجر به شکایت شده بوده اما بسیاری از این قضایا ثبت نشده است».

به باور جامعه‌شناسان، فرار دختران از منزل، بیان‌گر انزجار آنان از فضای حاکم در خانواده است؛ چون در جامعه‌ی افغانستان بیشتر به دلیل خشونت‌ها، منزل جای برای مصوونیت روحی، فکری و جسمی برای دختران نیست و راه بیرون رفت از این چالش را در فرار از خانه فکر می‌کنند.

اما این جامعه‌شناسان تأکید می‌کنند که همه‌ی موارد فرار دختران از منزل سرانجام خوشی ندارد؛ بلکه با توجه به فرهنگ مردسالاری در کشور، بیشتر در این گونه قضایا، زنان قربانی می‌شوند.

بامیان – هاکان 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>