تأکید بر پیشنهادها و خواست‌های زنان در گفتگوهای صلح

| 7 March 2019, 15:27

رولا غنی، بانوی اول کشور در آستانه‌ی هشتم مارچ؛ روز جهانی همبستگی زنان گفت که جوانب گفتگوهای صلح نمی‌توانند خواست‌ها و پیشنهادهای زنان را نادیده بگیرند.

او که در برنامه‌ای در کابل صحبت می‌کرد، تأکید کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند زنان افغان را به عقب برگرداند.

خانم غنی گفت: «هیچ صلحی نخواهد شد؛ اگر خانم‌ها در میز مذکرات نباشند».

بانوی نخست افزود که حکومت از حقوق زنان حمایت می‌کند و جایگاه شان در گفتگوهای صلح محفوظ خواهد بود.

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و عضو هیأت حکومت در گفتگوهای صلح با طالبان، نگرانی زنان را در خصوص دست‌آوردهای شان بجا خواند.

اما خانم صافی، اطمینان داد: «هر تشویشی که شما دارید، تشویش تان مدنظر گرفته می‌شود و تشویش تان بر روی میز مذاکره، مورد بحث قرار می‌گیرد، اطمینان داشته باشید».

پیش از این بارها زنان افغان نگرانی‌شان را در خصوص گفتگوهای صلح در پشت پرده بیان کرده اند.

حتی محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح روز سه شنبه گفت که نبود معلومات کافی از جریان مذاکرات پشت پرده، پرسش‌برانگیز است.

این در حالی است که پنجمین دور گفتگوها میان نماینده‌گان ایالات متحده امریکا و طالبان از سوم حوت آغاز شده است؛ اما از جزییات آن هیچ معلوماتی دقیق درز نکرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>