تجاوز جنسی در صدر خشونت‌ها علیه زنان قرار دارد

| 6 March 2019, 12:54

دادگاه عالی کشور اعلام کرد که از آغاز سال ۱۳۹۳ تا اخیر ماه نهم سال روان خورشیدی، هفت‌هزار و ۲۴۶ پرونده در سطوح مختلف (دادگاه ابتدایی، استیناف و عالی) در سراسر کشور رسیده‌گی شده است.

امان‌الله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی کشور روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در میان این پرونده‌ها، بیشترین قضایا تجاوز جنسی است که به ۹۲۰ پرونده می‌رسد.

آقای ایمان گفت که لت و کوب ۷۲۰ قضیه، قتل ۳۲۰ قضیه، آزار و اذیت زنان ۱۴۵ پرونده، خودکشی ۱۱۳ مورد، ضرب و جرح خانم‌ها ۸۷ قضیه و زخمی‌کردن زنان ۴۱ مورد به ترتیب در مراحل پایین‌تر پرونده‌های خشونت در برابر زنان قرار داشته اند.

او افزود:  «۴۹۰۰ پرونده‌ی دیگر مربوط به جرایم گوناگون بوده است که شامل مجبورنمودن به فحشا، تهدید به مرگ، سقط جنین، ربودن زنان، ازدواج پیش از سن، فروش زنان و ممانعت از حق ازدواج می‌شود».

آمار دادگاه عالی نشان می‌دهد که کابل با داشتن یک‌هزار و ۷۴ پرونده‌ی خشونت در برابر زنان، در صدر ولایت‌ها قرار دارد و هرات با ۴۱۲ قضیه، بلخ با ۲۷۴ مورد، کندز با ۲۵۷ پرونده و کندهار با ۶۷ قضیه به ترتیب در مراحل دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

سخنگوی این نهاد قضایی گفت که متباقی بیش از سه‌هزار پرونده مربوط به سایر ولایت‌ها است.

بر اساس معلومات دادگاه عالی، در جریان دو سال گذشته، در ۲۲ ولایت دادستانی‌ها و دادگاه‌های ویژه‌ی رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان ایجاد شده و تا پایان سال روان خورشیدی این رقم به ۲۸ ولایت گسترش خواهد یافت.

آقای ایمان گفت که رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه زنان نیز سال به سال افزایش یافته است، طوری که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، یک‌هزار و ۷۲ پرونده رسیده‌گی شد، این رقم در سال ۱۳۹۶ به دوهزار و ۹۰۹ پرونده رسید و در نه ماه سال روان خورشیدی نیز دوهزار و ۱۱۷ پرونده ‌رسیده‌گی شده است که با شامل‌شدن قضایای سه ماه اخیر این رقم بیشتر خواهد شد.

به گفته‌ی وی، بیشترشدن آگاهی عامه به ویژه زنان، سبب افزایش مراجعه‌ی خانم‌ها به دادستانی‌ها و دادگاه‌ها شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>