سکان امور انتخاباتی را زنان به دست گرفتند

| 5 March 2019, 18:09

دو خانم در نتیجه‌ی انتخابات درون‌سازمانی کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست‌های این کمیسیون‌ها دست یافتند.

حوا علم نورستانی، به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات و زهره بیان شینواری نیز در رأس کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب شدند.

این نخستین‌بار است که خانم‌ها در نتیجه‌ی انتخابات به ریاست‌های مهم دو نهاد انتخاباتی کشور، دست می‌یابند.

حوا علم نورستانی، در دوره‌ی پانزدهم تقنینی مجلس نماینده‌گان وکیل مردم نورستان بود؛ اما زهره بیان، چهره‌ی جدید است.

میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که کمیشنران این کمیسیون‌، عصمت‌الله مل را به معاونت و مسافر قوقندی را منشی شان برگزیدند.

محمد نظری، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز گفت که مولوی دین‌محمد عظیمی، به حیث معاون این کمیسیون و داکتر الیاسی نیز به عنوان منشی برگزیده شدند.

اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، روز سه شنبه در ارگ سوگند وفاداری یاد کردند. رییس جمهور از آنان خواست که به زودترین زمان ممکن، رییسان، معاونان و منشی‌های شان را انتخاب کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>