آغاز توزیع کمک‌ها به بیش از هفت‌هزار خانواده در پروان

| 5 March 2019, 17:58

این کمک‌ها که شامل آرد و برنج است، برای آسیب‌دیده‌گان رویدادهای طبیعی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت پروان توزیع می‌گردد.

محمد جاوید ملک‌یار، رییس آماده‌گی مبارزه با رویدادهای طبیعی پروان گفت که برای یک هزار و ۵۵۰ خانواده در مرکز و ولسوالی‌های بگرام و جبل السراج، ۵۰ کیلوگرام آرد و ۵۰ کیلو گرام  برنج توزیع خواهد شد. 

به گفته‌ی آقای ملکیار، این خانواده‌ها در نتیجه بارش ژاله متضرر شده بودند.

رییس آماده‌گی مبارزه با رویدادهای طبیعی پروان تأکید کرد که پنج‌هزار و ۵۰۰ بوری برنج به سایر خانواده‌های آسیب‌دیده از رویدادهای طبیعی در نُه واحد اداری این ولایت نیز توزیع خواهد شد. 

او افزود که روند انتقال مواد کمکی به ولسوالی‌ها نیز آغاز شده است.

درهمین حال باشند گان پروان که از حوادث طبیعی آسیب پذیر شده اند، می گویند، این کمک ها با وجود آنکه بسنده نیست، اما تاحدی مشکلات آنان را رفع خواهد کرد.

این کمک‌ها در حالی از سوی کمیته ولایتی مبارزه با رویدادهای طبیعی پروان توزیع می‌شود، که به اساس گزارش‌های ابتدایی بیش ۱۷۰ خانه در نتیجه برف‌باری‌های اخیر در این ولایت تخریب شده است.

پروان – قیام شمس

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>