انتخابات کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی فردا آغاز می‌شود

| 26 February 2019, 17:54

ریاست جمهوری اعلام کرد که روند رأی‌دهی به کمیشنران و رییسان دبیرخانه‌ی هردو کمیسیون انتخاباتی فردا چهارشنبه آغاز می‌شود.

هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ در نوار تصویری که به رسانه‌ها فرستاده، گفت که برای شفافیت انتخاب مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی، این روند به صورت علنی و در حضور رسانه‌ها انجام خواهد شد.

او گفت: «قرار است فردا در ارگ ریاست جمهوری با حضورداشت تمام کاندیدان ریاست جمهوری، روند رأی‌دهی به کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رییسان دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز گردد».

به گفته‌ی وی، کارشیوه انتخاب کمیشنران و رییسان دبیرخانه‌های هردو کمیسیون انتخاباتی تهیه شده تا شفافیت این روند تأمین گردد.

آقای چخانسوری افزود که این کارشیوه در اختیار تمام نامزدان ریاست جمهوری قرار داده شده و با رسانه‌ها نیز شریک خواهد شد.

بر اساس معلومات ریاست جمهوری، برای احراز کرسی‌های کمیشنران و رییسان دبیرخانه‌های هردو کمیسیون انتخاباتی، ۸۴ تن نامزد شده اند.

بر اساس کارشیوه‌ی جدید، به هر نامزد سه دقیقه فرصت داده می‌شود تا در مقابل نامزدان ریاست جمهوری، برنامه‌ها و پلان‌های شان را بیان کنند و سپس برای آنها صندوق گذاشته خواهد شد.

کمیسیون انتخابات هفت کمیشنر و کمیسیون شکایات انتخاباتی پنج کمیشنر دارد و برای دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون نیز یک یک تن، رییس انتخاب خواهد شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>