آغاز تحقیقات دادستانی کل در مورد جرایم انتخاباتی

| 20 February 2019, 14:43

دادستانی کل کشور، از آغاز تحقیقات درباره‌ی اتهام‌های وارده بر کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی خبر داد.

جمشید رسولی، سخنگوی این اداره به خبرنگاران گفت که هیأتی در دادستانی کل تشکیل شده و اکنون روند جمع‌آوری اسناد و شواهد را آغاز کرده است.

آقای رسولی افزود: «همکاران ما در حال جمع‌آوری اسناد، مدارک و شواهد استند. پلان تحقیقاتی جامع به خاطر بررسی موضوع آماده شده، هر زمانی که هیأت لازم ببیند تا از خود کمیشنران و رؤسای شان هم تحقیق کنند، آنها را به پای تحقیق و به صفحه تحقیق خواهند کشاند".

به گفته‌ی رسولی، پس از بررسی ویژه‌ی قاونی تمامی اسناد و شواهد، صدق و کذب آنها مشخص خواهد شد و افراد دخیل در این قضیه نیز شناسایی می‌گردند.

همچنان او افزود که تحقیقات روشن می‌سازد که چه تعداد اتهام‌ها تخطی‌ و تخلف انتخاباتی و به چه میزان جرایم انتخاباتی خواهد بود.

سخنگوی دادستانی تأکید کرد که نظر به قانون، رسیدگی به جرایم انتخاباتی از صلاحیت این نهاد است؛ اما در قبال رسیده‌گی به تخطی‌ها و تخلف‌های انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلفیت دارد.

در جریان همین هفته، ۱۲ تن از اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی ممنوع‌الخروج و به دادستانی کل معرفی شده اند.

اما پیش از این، رؤسای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی اعلام کرده اند که برای هر اتهامی حاضر به پاسخ‌گویی استند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>