صد مکتب امسال در کندز ساخته خواهد شد

| 17 February 2019, 13:16

مقام‌های کندز گفته اند که در جریان سال ۱۳۹۸ خورشیدی ساختمان صد مکتب در این ولایت ساخته خواهد شد.

نجیب‌الرحمان ثاقب، رییس معارف کندز، روز شنبه هنگام افتتاح کار تهداب‌گذاری این مکاتب گفت که بیشتر این مکاتب، در سطح متوسطه استند که در ولسوالی‌ها موقفیت دارند.

به گفته‌ی وی، این مکاتب از سال‌ها بدین‌سو فاقد تعمیر بودند و دانش‌آموزان در وضعیت بدی، آموزش می‌دیدند.

آقای ثاقب، افزود که بیشتر مکاتب شهری کندز نیز با شبکه اینترنتی وصل خواهند شد.

وزارت معارف، مؤسسات همکار و برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات، در ساخت این مکاتب دخیل خواهند بود.

انجنیر عزیزالرحمان واحدی، به نماینده‌گی از ریاست انکشاف دهات، گفت که ساختمان ۸۳ مکتب، از طریق برنامه میثاق شهروندی اعمار می‌گردد و هزینه‌ی آن از بودجه مالی و توسعه‌یی بانک جهانی تمویل خواهد شد.

نصیبه هولکر، رییس امور زنان ولایت کندز گفت: "در شرایط فعلی با ساخت و ساز مکاتب، زمینه‌های خوب آموزشی و تربیتی برای جوانان به خصوص دختر خانم‌ها مساعد شده، آنان می‌توانند به گونه درست و به دور از تشویش‌های روحی بیاموزند و پرورش شوند."

او تأکید کرد که باید در این مکاتب سهولت‌های کودکستان و شیرخوارگاه نیز برای کودکان آموزگاران در نظر گرفته شود.

عبدالجبار نعیمی، والی کندز، ساخت این مکاتب را دستاورد بزرگ در بخش معارف خواند و گفت: «ما امروز خوش‌بخت استیم که در راستای معارف گام بر می‌داریم و شاهد انکشاف و توسعه در این خصوص استیم».

والی کندز تأکید کرد که مداخله در امور معارف بزرگترین جفا در حق دانش‌آموزان و نسل‌های آینده است و قابل قبول حکومت محلی نخواهد بود.

آقای نعیمی، وعده سپرد که تا سه ماه آینده برای ۲۳ مکتبی که زمین ندارند، زمین تدارک دیده و هیچ مکتب را بدون امکانات نمی‌گذارد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>