رییس جمهور طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد

| 12 February 2019, 17:33

ارگ اعلام کرد که محمداشرف غنی، طرح تعدیل قانون انتخابات را پس از تصویب کابینه، روز سه شنبه (۲۳ دلو) توشیح کرد.

نماینده‌گان حکومت، احزاب سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری و ناظران انتخاباتی، در دو روز گذشته ۲۰ ساعت روی تعدیلات قانون انتخابات رایزنی کرده و سرانجام به توافق رسیدند.

رییس جمهور هنگام توشیح این مصوبه گفت که جریان‌های سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری و ناظران انتخاباتی بر این تعدیلات موافقت داشته اند.

بر اساس تعدیلات جدید، کمیشنران و رییسان دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، از میان نماینده‌گان احزاب و نهادهای ناظر انتخاباتی توسط رییس جمهور، گزینش می‌شوند.

در این طرح آمده است که هر ۷۲ حزب ثبت‌شده در وزارت عدلیه، یک نماینده که دارای سند لیسانس، شهروندی افغانستان و پنج‌سال تجربه‌ی مدیریت داشته باشند، به کرسی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی خواهند کرد. همچنان ۱۵ تن دیگر را نهادهای ناظر انتخاباتی معرفی می‌کنند.

پس از بررسی اسناد این افراد، ۱۸ نامزد ریاست جمهوری برای آنان رأی خواهند داد که سپس ۱۴ فرد دارای آرای بلند به ریاست جمهوری جهت احراز کرسی در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی خواهند شد.

از میان، رییس جمهور غنی، هفت تن را به کمیسیون انتخابات، پنج تن را به کمیسیون شکایات انتخاباتی و دو تن دیگر را در رأس دبیرخانه کمیسیون‌های انتخاباتی بر می‌گزیند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>