سمر: صلح تنها با امضای قرارداد با مخالفان تأمین نمی‌شود

| 12 February 2019, 14:12

سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که تنها با امضای قرارداد با مخالفان مسلح، صلح در کشور تأمین نمی‌شود.

او که روز سه شنبه (۲۳ دلو) در نشست نقش زنان در تأمین عدالت و حقوق بشر صحبت می‌کرد، گفت که به نقش اساسی زنان در گفتگوهای صلح توجه نشده است و به همین دلیل بازگشت طالبان، سبب ایجاد هراس میان زنان شده است.

خانم سمر گفت: «بار دیگر زنان از صلح و آمدن طالبان هراس دارند. راه حل چیست؟ راه حل این است که زنان حضور معنادار در جامعه داشته باشیم. حق را کسی به ما تحفه نمی‌دهد و ما باید قربانی بدهیم و با جدیت در صحنه حضور داشته باشیم. باید بدانید که در پروسه صلح چه می‌گذرد؟».

همچنان، رییس کمیسیون حقوق بشر افزود که اگر جزییات صلح با مردم شریک نشود، این مسأله سبب ایجاد شک و تردیدها میان شهروندان می‌شود و احساس ناامنی آنان را در پی خواهد داشت.

او بر آگاهی مردم از جزییات گفتگوهای صلح تأکید کرد و افزود: «در حالی که اگر قضیه شفاف باشد، شک ما کمتر می‌شود...باید بدانیم و آگاه باشیم و اطمینان خاطر داشته باشیم».

خانم سمر، گفت که قربانیان باید در روند صلح شریک باشند و زنان در این راستا به عنوان قربانیان اصلی، باید به صورت جدی دادخواهی کنند تا تعداد بیشتر زنان در روند صلح شریک شوند. 

کمیسیون حقوق بشر در این نگرانی‌ها را در حالی مطرح کرد که در ماه‌های اخیر، مسأله صلح افغانستان در سطح منطقه‌یی و جهانی، نسبت به هر زمان دیگر به مرحله حساس رسیده است.

در این مدت، طالبان به شمول امریکا با شماری از کشورهای منطقه و سران سیاسی افغانستان، روی صلح احتمالی گفتگوهای مستقیم داشته اند، اما در خصوص گفتگو با حکومت افغانستان روی موضِع قبلی شان تأکید کرده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>