اسدالله خان سرپرست ریاست اجرایی بورد کرکت گماشته شد

| 12 February 2019, 11:31

عزیزالله فضلی، رییس عمومی بورد کرکت کشور می‌گوید که شفیق‌الله استانکزی، رییس اجرایی این بورد از وظیفه‌اش برکنار شده و تا جام جهانی ۲۰۱۹میلادی، کرسی ریاست اجریی بورد توسط اسدالله خان اداره خواهد شد.

شفیق‌الله استانکزی، حدود چهار سال قبل به صفت رییس اجرایی بورد کرکت کشور تعین شده بود؛ اما رییس عمومی کرکت بورد کشور گفت پس از این رییس اجرایی بورد کرکت کشور بر اساس اساسنامه این بورد عزل و تعیین می‌شود.

آقای فضلی افزود که به اساس فرمان رییس جمهور صلاحیت‌های رییس عمومی بورد کرکت کشور نیز بیشتر شده است.

رئیس عمومی بورد کرکت کشور از لغو بورد این اداره نیز خبر داد و گفت که افراد تخنیکی و مسلکی کرکت به اساس پیشنهاد بورد کرکت توسط ریاست جمهوری معرفی خواهد شد.

قبل از این مقامات بلندپایه حکومتی در این بورد عضویت داشتند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>