زنان در روند گفتگوهای صلح به حاشیه رانده شده اند

women afghanistan | 11 February 2019, 15:41

برخی فعالان مدنی، جوانان و بزرگان قوم در بلخ، طی همایشی در شهر مزارشریف بر حفظ ارزش‌های قانون اساسی و دستاوردهای ۱۸ سال پسین در گفتگوهای صلح تأکید کردند.

فرزانه رحیمی، یکی از فعالان زن در بلخ گفت که در گفتگوهای صلح، نقش برجسته برای زنان در نظر گرفته نشده و به دستاوردهای زنان نیز در روند گفتگوهای صلح، توجهی نشده است.

بانو رحیمی افزود: «سمبولیک بودن زنان نگرانی‌های را خلق کرده است».

پشتون شراره، دیگر بانوی فعال در بلخ، به نشست برخی سران جریان‌های سیاسی و نماینده‌گان طالبان در مسکو اشاره کرد و گفت که شمار زنان در آن نشست کم‌تر از انگشتان یک دست بود.

او افزود: «با این گروپ چطور صلح کنیم، من متأسف استم».

از سویی هم، برخی استادان دانشگاه بلخ، بر حفظ ارزش‌های قانون اساسی در روند گفتگوهای صلح تأکید کردند.

محمدناصر امینی، استاد دانشگاه بلخ گفت که قانون اساسی، دموکراسی، حقوق اساسی شهروندان، آزادی زنان، آزادی بیان و رسانه‌ها  در گفتگوهای صلح قابل معامله نیست.

او گفت: «ما توافقی را که در اثر آن این ارزش‌ها نادیده پنداشته شود، به هیچ وجه نمی‌پذیریم».

اشتراک‌کننده‌گان در این همایش، از حکومت خواستند که جایگاه مردم را در روند گفتگوهای صلح روشن سازد و از هر گامی که در این روند برداشته می‌شود، باید مردم را آگاه سازند.

به باور آنان، هرگاه در روند گفتگوهای صلح، ارزش‌ها و دستاوردها نادیده گرفته شود؛ پیامد آن بحرانی دیگر خواهد بود که دامن‌گیر افغانستان خواهد شد.

بلخ – آرش 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>