اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

| 6 February 2019, 11:25

در پی بررسی اسناد و مدارک نامزدان احتمالی انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۸، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی را اعلام کرده است.

برای انتخابات ریاست جمهوری 18 تن ثبت نام کرده بودند و بربنیاد یک اعلامیه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، در لیست ابتدایی تمامی این 18 تن شامل فهرست شده اند.

در اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که نامزد احتمالی مطابق مواد قانون اساسی و ماده ۳۸ قانون انتخابات شرايط وضع شده را تکميل نموده و در اسناد آنها کمی و کاستی وجود نداشته است.

داشتن تابعیت افغانستان و نداشتن تابعیت دومی یکی از شرایط برای ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است و کمیسیون انتخابات گفته است که این معلومات را از نهادهای مرتبط درخواست کرده بودند که در این مورد نیز معلومات دریافت کرده است.

ظاهرا هیچ نامزدی تابعیت دومی ندارد.

کمیسیون انتخابات گفته است که اين فهرست نهايی نبوده بعد از اين کميسيون شکايات انتخاباتی ارزيابی های شان‌را آغاز خواهند کرد.

هم‌چنان مردم و يا گروها نیز اگر اعتراضی داشته باشند می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون شکایت های انتخاباتی ثبت کنند.

بربنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، پس از بررسی شکایات لیست نهايی نامزدان رياست جمهوری از سوی کميسيون مستقل انتخابات اعلام و نشر خواهد شد.

گفتنی است که بربنیاد پلان کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸ برگزار شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>