دادگاه ۲۲ قاچاق‌بر را به زندان محکوم کرد

| 5 February 2019, 11:31

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر می‌گوید که دادگاه‌های ابتدایی و استیناف، ۲۲ تن را در جلسه‌های علنی به جرم قاچاق مواد مخدر از پنج تا ۱۶ سال زندان محکوم کرده اند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این مرکز، پولیس مبارزه با مواد مخدر از نزد این افراد در پانزده رویداد جداگانه، بیش ازچهار کیلوگرام هیرویین، نزدیک به ۱.۷ تُن تریاک، ۳۰۰ کیلوگرام چرس و بیش از۳۰۵ کیلوگرام مت‌امفتامین (شیشه)، ۵۲۶ لیتر مواد کیمیاوی، بیش از یک کیلوگرام قرص روان‌ِگردان (K) را به دست آورده بود.

همچنان، در هفته‌ی گذشته، سه قاچاق‌بر مواد مخدر که هرویین را در شکم و بکس‌های سفری شان جاسازی کرده و می‌خواستند به هند قاچاق کنند، از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی بازداشت شده اند.

افراد بازداشت‌شده تحت تحقیق نهادهای مربوط به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر قرار دارند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>