تقسیم‌اوقات جام جهانی ۲۰ اوره کرکت در استرالیا اعلام شد

| 29 January 2019, 16:39

شورای بین‌المللی کرکت تقسیم‌اوقات جام جهانی 20اوره کرکت و کشورهای که درآن اشتراک می‌کنند را امروز سه شنبه اعلام کرد.

این جام که در اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی در آسترالیا آغاز می‌شود تیم‌های ملی کرکت ۱۲ کشور به شمول افغانستان درآن اشتراک می‌کنند.

بر بنیاد معلومات شورای بین‌المللی کرکت، افغانستان در گروپ 'ب' با کشورهای هندوستان، استرالیا و افریقایی جنوبی هم‌گروه می‌باشند و دو کشور دیگر از طریق مسابقات راه‌یابی به این جام، به این گروه خواهند پیوست.

هم‌چنان کشورهای پاکستان، استرالیا، ویست‌اندیز و نیوزیلاند در گروپ 'الف' جام جهانی بیست اوره کرکت سال ۲۰۲۰ هم‌گروه استند و دو تیم دیگر نیز با پیروزی در دور مسابقات راه‌یابی این جام، در گروپ 'الف' شامل می‌شوند.

پیش از این شورای بین‌المللی کرکت لیست هشت کشور برتر مسابقات بیست اوره را اعلام کرده بود که به طور مستقیم به جام جهانی بیست اوره کرکت راه یافته بودند.

افغانستان نیز شامل این تیم‌هاست که بدون بازی در مسابقات راه‌یابی، برای نخستین بار به گونه مستقیم به جام‌ جهانی بیست اوره کرکت راه یافته است.

قرار است تمام مسابقات جام جهانی بیست اوره کرکت در هفت شهر مختلف کشور استرالیا برگزار شود.

افغانستان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ میلادی به جام جهانی بیست اوره کرکت راه یافت که آن بازی‌ها به میزبانی ویست اندیز برگزار شده بود، افغانستان در مسابقات گروپی با شکست از هندوستان و افریقای جنوبی از جام جهانی حذف شد.

اما این بار کرکت بورد افغانستان توقع دارد که تیم ملی کرکت افغانستان با تجارب که در هشت سال گذشته کسب نموده است،  درخشش خوبی در جام جهانی استرالیا از خود نشان خواهد داد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>