آغاز سروې ساخت میدان بین‌المللی کرکت در کابل

| 28 January 2019, 17:12

مسوولان در بورد کرکت کشور می‌گویند که سروی برای ساخت یک میدان بین‌المللی کرکت را در شهر کابل آغاز کرده اند.

بورد کرکت کشور با نشر یک اعلامیه‌ی گفته است که به خاطر ساختن این میدان، یک هیات مشترک به شمول شفیق‌الله استانکزی رئیس اجرائیه کرکت بورد، نماینده‌گان وزارت شهرسازی و شهرداری کابل، به منظور اخذ نظر تخنیکی بورد کرکت یک قطعه زمین را در منطقه قلعه زمان‌خان شهر کابل سروی کرده اند.

در این اعلامیه آمده است که بعد از ختم تحقیقات در مورد زمین، یک میدان کرکت که به معیارهای بین‌المللی برابر باشد، در شهر کابل ساخته خواهد شد.

بورد کرکت کشور پس از آن سروی ایجاد میدان کرکت را در کابل آغاز کرده است که چندی پیش محمداشرف غنی رئیس کشور با صدور یک حکم هیاتی را برای ساختن میدان بین‌المللی کرکت در کابل توظیف نمود.

مسولین بورد کرکت کشور می‌گویند که بعد از تحقیقات و سروی زمین در نواحی مختلف شهر کابل این هیات یک قطعه زمین را برای ایجاد میدان کرکت در شهر کابل تعین کرده است و به زودی در این مورد به دفتر رئیس جمهور گزارش کاری شان را ارایه خواهد کرد.

اکنون یک میدان دولتی کرکت در شهر کابل فعال است که در هنگام مسابقات مهم کرکت تعداد زیاد تماشاچیان و علاقمندان کرکت به سبب کمبود جای در بیرون میدان منتظر می‌مانند.

همچنان سکتور خصوصی نیز میادین کرکت زرملوال، ایوبی و سلیم کاروان را در شهر کابل ساخته اند که به گونه شخصی فعالیت می‌کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>